CsLink garantuje funkčnost karet ještě po několik let

19.09.2011 13:25

 

 

CS LINK garantuje funkčnost kódovacího systému CryptoWorks a všech svých karet
Společnost Media Vision s.r.o., IČ: 26691353, provozovatel satelitní platformy CS Link, vydává toto stanovisko
k funkčnosti všech svých prodaných karet a plánované výměně kódovacího systému za účelem
poskytnutí všech relevantních informací prodejcům, instalačním technikům a ostatním partnerům.

 

Ukončení vývoje a podpory CryptoWorks ze strany společnosti Irdeto, dodavatele nového i stávajícího
kódovacího systému, nemá na budoucí funkčnost stávajících karet žádný vliv!
Za celou dobu existence platformy nebyla podpora ze strany dodavatele využita a i v takovém případě
je spolupráce smluvně zajištěna!
CS Link provozuje systém CW na vlastním zakoupeném serveru, a tak jako jediný rozhoduje o jeho provozu,
resp. funkčnosti karet svých zákazníků!
Prohlášení společnosti Irdeto
Jak bylo na společném setkání dohodnuto – potvrzujeme Vám, že systém CW je řádně zakoupeným vlastnictvím
společnosti Media Vision a je vždy na rozhodnutí Vás jako operátora, jak dlouho a zda-li tento
systém bude provozován. Irdeto nemá žádný nástroj ani nárok omezit tento systém jako takový či karty
fungující s tímto systémem. To je vždy a pouze na rozhodnutí operátora.

 

Prohlášení ředitele společnosti Media Vision
Účelová tvrzení o možném riziku spojeném s prodejem CW karet se neslučují se skutečným stavem věci.
Společnost Media Vision zaručuje všem svým klientům funkčnost ze strany kódovacího systému bez rozdílu
mezi starým (CW) či novým (Irdeto) systémem. Nemáme žádný zájem na tom, abychom získané klienty
ztráceli či nebyli schopni dostát svým závazkům vůči těmto klientům. Jsme si velmi dobře vědomi, že tím
nejhodnotnějším, co každá společnost našeho druhu vlastní, je právě databáze klientů, která ke spokojenosti
nás všech významně narůstá. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že jakýkoli sebeméně nepravděpodobný
výpadek dokážeme řešit buďto vlastními odborníky, nebo případně ve spolupráci se společností
Irdeto, jejíž klienty zůstáváme i nadále. Pouhé ukončení vývoje systému CW, což je naplánováno nejdříve
k 31. 12. 2012, nemá na tento fakt žádný vliv. I po tomto datu můžeme kdykoli požádat Irdeto o pomoc při
řešení případných nepředvídatelných komplikací tak jako dosud.
Konkrétně je toto již se společností Irdeto nastaveno včetně standardní hodinové sazby za případnou technickou
podporu. Nutno dodat, že takovou formu zajištění ze strany Irdeta máme k dispozici již celé roky
a dosud jsme ji nevyužili. Z mého pohledu tedy, ve srovnání s dnešní situací, datum 31. 12. 2012 neznamená
pro CW karty vůbec nic, ani pro partnery ani pro klienty. Se zástupci Irdeta jsme se shodli na odhadu
funkčnosti CW karet trvající ještě minimálně 5 let. Během podstatně kratší doby jsme schopni klientům
provést obměnu karet tak, jak je tomu čas od času běžným zvykem u každého satelitního operátora u nás
i v zahraničí.
Daniel Klička
výkonný ředitel

Zpět

Vyhledávání

© Marek Bezoušek 2010 Všechna práva vyhrazena.